Финландският премиер Юха Сипиле възложи на Държавната пенсионна компания, разпределяща цялата финансова социална подкрепа за жителите на страната, да подготви проект за въвеждане на т. нар. гражданска заплата. Тя ще замести всички досегашни плащания - от социалните помощи и помощите при безработица до облекченията за семейства с деца и добавките за жилище.

Всички суми, "подхвърляни" днес от държавата, са обвързани с изисквания към получателя, но гражданската заплата ще се дава просто ей тъй, само защото те има на белия свят.

Във Финландия ще настане комунизъм. Или най-малкото нещо подобно, което да отговаря на прочутата марксистка формула за бъдното общество: "От всекиго според способностите, всекиму според потребностите", пише Виктор Кононов, "Новие известия".

Очаква се програмата за граждански заплати да бъде задействана през 2017 г. в няколко финландски региона, а след година, щом се прецени ефективността й, да обхване цялата страна. Предвидено е всеки неработещ финландец да получава към 800 евро месечно - "чисти", без данък.

Проектът на кабинета не бе възприет с възторг от цялата страна. Днешното икономическо положение на Финландия е сред най-печалните в Западна Европа. Безработицата достига 12 на сто, а сред младежта - 20 на сто; БВП ще отбележи тази година отрицателен растеж - минус 0,2 процента, а догодина ще порасне едва с един процент. Обичайна рецепта на правителствата в подобни ситуации е да орежат всички дотации и плащания за населението. Финландското обаче прави точно обратното.

"Безумие. Хората ще се измързеливят съвсем, страната ще рухне в бездната", уверяват критиците на идеята. "Точна сметка и ефикасен начин да тласнем напред икономиката", твърдят настояващите за финансова революция. Сред тях е и главният икономист на "Данске банк" Рогер Йосефсон, коментирал решението на официален Хелзинки така: "Финландия е в изключително тежък период - реформата ще й помогне да преразпредели доходите на населението, да повиши вътрешното търсене и да намали инфлацията".

Подкрепено от мнозинството в парламента, финландското правителство заяви, че радикално ще промени системата за социално подпомагане още напролет. И добави, че са необходими нетрадиционни методи за въвличане на безработните в трудова дейност и за активизиране на икономиката като цяло. За чудодейна и спасителна рецепта бяха обявени редовните месечни плащания - без насрещни задължения - на всеки незает на трудовия пазар.

"Днешната система е отживелица - коментира радикалната реформа една от авторките й, Карина Ютила, директор на аналитичната компания Е2. - Безработните просто си седят вкъщи, макар с тях да се занимава огромен бюрократичен апарат, гледайки да полагат грам усилие поне."

Ютила изтъква, че държавата харчи за тези контрольори много повече, отколкото ще отпуска за граждански заплати на безработните. От друга страна, стига да знае, че издръжката не му е грижа, човек ще стане по-активен. "Един ще събере кураж да открие фирма, друг ще си развива хобито, трети ще се включи в доброволческото движение - казва тя. - Повечето хора са активни по природа, ние ще ги тласнем към самореализация."

Редица експерти смятат, че Финландия, възприела през 60-те основните принципи на т. нар. шведски социализъм - разработената в северната й съседка сигурна система за социална защита, просто прави нова стъпка напред, към "финландски комунизъм".

Упреквани от критиците, че "безработните ще се измързеливят съвсем", привържениците на реформата припомнят експеримента на Канада, въвела граждански заплати в едно малко градче през 70-те. Резултатът бе положителен - нарасна заетостта, престъпността намаля, заболяванията също. Но опитът не бе внедрен по политически съображения, защото влезе в противоречие с либералната доктрина за развитието на капиталистическото общество, според която държавната намеса в стопанството трябва да е минимална.

Според авторите на програмата за "финландски комунизъм", гражданска заплата от 800 евро ще е достатъчна, за да не се тревожи човек за утрешния ден, и същевременно малка - стимул да печели повече. Днес във Финландия има цял куп вакантни места с непълен работен ден, колкото да изкараш нещо, но безработните не ги заемат, защото всеки страничен доход се приспада от помощите - социални или за безработица. Размерът на гражданската заплата обаче ще е стабилен, независимо дали припечелваш.

Анкетите сочат, че 79 на сто от финландците одобряват въвеждането на гражданска заплата, предлагайки и бонуси към базовата сума за принос в общественото развитие - било то доброволна помощ за стари хора или подреждане на собствения двор.
 

/БТА/