Управитеният съвет на Сдружение ПФК Ботев свика Общо събрание, предава официалният сайт на Ботев. Важната среща ще се състои на 18 декември, а в официалното съобщение бе посочен и дневният ред на Общото събрание. Ето и цялото съобщение:  "Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се състои на 18.12.2015 г. от 17.00 часа в град Пловдив, кв. Коматево, ул. Воден 2, Футболен комплекс Ботев 1912, конферентна зала. Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. Одобряване и приемане на отчета за дейността на УС на Сдружението за 2014 г.
2. Одобряване и приемане на ГФО на Сдружението за 2014 г.
3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на Сдружението
4. Вземане на решение за разпореждане с активи на Сдружението.
При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същата дата и място и при същия дневен ред."