Седи една девойка на пейка в парка и плаче.
Минава един пиян и я пита:
- Девойче, защо плачеш?
Тя започва по-силно да плаче. Той пак я попитал:
- Добре де, защо плачеш?
Така още няколко пъти я питал, а тя все по-силно ревяла.
Не му издържали нервите и и извикал:
- Ама ти за къв х*й ревеш ма?!
- За какъвто и да е! - отговорила тя.