Седи на перона на Централна гара едно цигане и досажда с въпросите си на заминаващите:
- Чичо, ти за къде заминаваш?
- За Пловдив
- Е, у 10:30 фащаш влаку и тупа, тупа, та там.
- Чичо, ти за къде заминаваш ? - попитало друг мъж, минаващ край него.
- За Видин
- Е, у 10:45 фащаш влаку и тупа, тупа, та там.
Приближил един полицай цигането, с намерение да го разгони, но то и него попитало.
- Чичо, а ти за къде заминаваш?
- На майката за пу*ката! - отговорил ядосано, но тихичко през зъби ченгето.
- Е ти си па най-лесен чичо, че седнеш на тато на к*ра и тупа, тупа, та там!