Седи си Щирлиц, подпрян на една тояга и гледа - насреща му идват банда рокери.
- Ахааа, рокери! - казва си Щирлиц.
- Ахааа, толкинист! - казват си рокерите...