Седят в една лодка двама на сред езерото и в здрача полушепнешком си говорят:
- Не мога повече! Не издържам!
- Какво става? Да не си разкрит?
- Не, но май скоро ще ме разкрият! Не издържам другарю Путин!
- Още малко Щирлиц! Потърпим още малко и ще закрия операция "Волен Сидеров"!