Семеен скандал
-Ше напиша над леглото ни с блажна боя, че си простак
-Що ма?
-Да научи целио град.