Семейство отива на гости на друго семейство в съседен град. Останали да пренощуват. Леглата обаче не стигнали за всички и се наложило синът на гостуващото семейство да спи в едно легло с дядото на домакините. Заспали всички, а към 3 часа сутринта дядото почва да крещи:
- Жена, дайте ми жена, веднага ми дайте жена.
Спящият до него младеж се събужда и казва:
- Слушай, дядка, първо на първо - къде да ти търся жена в три часа сутринта, второ на второ - ти си на повече от 90 години, и трето на трето - що не си държиш твоя, а си хванал моя...