Семейството на малкия Иванчо купило бик за разплод на двете им крави
- бяла и черна. Оставили Иванчо да наблюдава какво ще се случи и заминали отново към големия град.
Когато се върнали, го попитали какво е видял, а той отвърнал:
- Ами, бикът на*ба бялата крава.
Баща му бесен:
- Не те ли е срам, да употребяваш такива нецензурни думи? ! Можеш да кажеш "изненада" вместо това!
Отново заминали. Върнали се след време и го попитали:
- Нещо интересно случи ли се?
Иванчо:
- Да. Бикът изненада много черната крава.
- Как така много, бе сине? !
- Отново на*ба бялата.