За по-малко от 2 години шефката на представителството на куриерска фирма в Пловдив успяла да присвои 51 000 лв., подправяйки дневните отчети. Сега 36-годишната Наталия Р. Застава пред съда по обвинение в длъжностно присвояване в условията на продължавано престъпление.
Жената успяла да прибере парите от фирмата, в която работи, на няколко пъти в периода от 11 май 2011-а до 27 февруари 2013 г. Присвоявяла суми от 1000 лева до 4000 лева по четири механизма, установени чрез изготвена по делото тройна съдебно-счетоводна експертиза.
При първия прилаган от нея метод Наталия Р. завишавала сумите на наложени платежи, без да има разходооправдателни документи за това, при втория - правила техническа грешка в началното салдо в дневния отчет и така коригирала данни, по третия завишавала сумите на наложените платежи, което касаело приходите и разходите в друг офис в Пловдив, а по четвъртия – намалявала началното салдо в справка „Дневен отчет“. Като регионален директор тя разполагала с права да тегли суми от банковите сметки на търговското акционерно дружество и да ги внася за покриване на текущите разходи, както и да плаща разходи за сметка на дружеството от изтеглените от банката и наличните в касата средства. За извършените разплащания тя съставяла справка „Дневен отчет“ в края на всеки работен ден, в който отразявала данните за касовите приходи и разходи в офиса. Събраните доказателства сочат, че обвиняемата е имала възможност да прави корекции в дневните отчети, защото разполагала с достъп до ползваната компютърна програма на фирмата.
На този етап Наталия Р. не се е признала за виновна./Марица.бг