Шофирането в София значително обогатява речниковия запас.