„Производство на нефт и газ – икономически и геополитически предизвикателства“ - това е темата на публичната лекция, която ще изнесе днес в Пловдив проф. Бруно Серги, преподавател в университетите в Харвард, Принстън и Месина. Това съобщи проф. Кръстьо Петков, председател на Съюза на икономистите в България.
Проф. Серги ще бъде гост-лектор в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт от 12 часа. Той е на академична визита в пловдивското висше училище по покана на ректора доц. д-р Цветан Коцев.
Лекцията „The oil and gas industry: economic and geopolitical challenges“ ще бъде изнесена на английски език, като ще се направи и кратко резюме на български език.
Проф. Бруно Серги има икономическо образование – завършва магистърска програма в Лондонския университет и защитава докторска дисертация в университета на Greenwich Business School – London. Преподава „Икономическа политика“ и „Международна политическа икономия“ в Университета на Месина, както и „Икономика на нововъзникващите пазари: Азия и Източна Европа“ и „Политическа икономия на Русия и Китай“ в Харвардския университет и Университета Принстън. Той е водещ сътрудник в Центъра за изследвания на Русия и Евразия в Харвардския университет. Има множество публикации, посветени на актуални проблеми в областта на: прехода от планова към пазарна икономика; международната макроикономика; глобалния бизнес./Марица.бг