- Ще почерпите ли дамата биричка?
- Женен съм.
- Простете, не знаех... Горкичкия! Да ви почерпя една биричка?