Щирлиц дълго гледал в една точка.
След това в друга...
"Двуеточие" - досетил се Щирлиц.