Щирлиц ходеше из гората когато дочу съскане от един храст. Щирлиц си помисли: "змия"и веднага стреля. От храста изпадна тялото на радиста Плейшнер.
"Бедни ми Плейшнер ти така и не се научи да свириш с уста." - помисли си Щирлиц.