Щирлиц излезе на централния булевард в Берлин и за да не се набива на очи, тръгна да го пресича пълзешком...