Щирлиц нахлу в автомобила на Мюлер и запали. Клечката дълго догаряше в ръцете му.