Щирлиц никак не обичаше масовите разстрели, но му беше някак неудобно да откаже...