Щирлиц отваря пощенската си кутия и намира бележка:
- "Ако не си платите сметката за тока, ще ви изключим радиостанцията.
Мюлер"