Щирлиц седеше в немската щаб-квартира и пишеше тайно писмо до Русия.
Точка, тире... Точка, тире...
Другите клавиши на машината не работеха...