Щирлиц седеше в немската щаб-квартира и пишеше тайно писмо до Русия.
- Точка, тире... Точка, тире... Другите клавиши на машината не работеха...