Щирлиц си плува в реката и изведнъж вижда две очи.
"Мюлер" - помисли си Щирлиц.
"Отчасти" - помисли си крокодила.