Щирлиц вървеше по улицата и изведнъж вдигна очи. Сините очи на радистката Кет...