Щирлиц видя наклонена кула.
- Пиза... - помисли си Щирлиц.
- По-малко трябва да пиеш... - помисли си кулата.