Щирлиц влиза в долнопробен бар. Вижда две ку*ви. Мисли си:
- Ку*ви!
Ку*вите го поглеждат и си мислят:
- Щирлиц!