Силно пиян, поручик Ржевски се държи за един стълб до императорския дворец в Санкт Петербург и се клати. Минавайки покрай него, графиня Орлова го забелязва и ядно процежда:
- Но поручик, Вие сте пиян! Не, Вие сте отвратително пиян! Не, Вие сте безобразно пиян!
С труд фокусирайки я с поглед, Ржевски отговаря:
- А на Вас, госпожо, краката Ви са криви. Не, те са отвратително криви! Не, те са безобразно криви!
След кратък размисъл и с подла усмивка той ехидно добавя:
- Аз пък, госпожо, утре ще бъда трезвен...