Син пита баща си:
- Тате, я ми разкажи как сте се радвали на десети ноември 89-та и после на митингите как сте скачали!
- Млъкни, мамка ти..