Слагат кошери с пчели на покрива на Хилтън в София. не се шегувам, това е новина. Идеята на шефа на хотела - да сложи пчели на покрива на Хилтън, му дошла като разбрал, че има буби в полите на Хилтън. Парис Хилтън.