Слънчев бряг, в наши дни. Августовска вечер. Към патрулиращ полицай се втурва ужасен германец:
- Хер полицист, там, под кея, един човек прави с*кс…
- България е свободна страна, господине! Ние уважаваме любовта!
- Ама той прави с*кс с труп…
- Успокойте се! Вече наминах и погледнах. Сторило ви се е! Не е труп, а англичанка.