След 8 големи ракии фитнес инструкторът се качи на велоаргометъра и се прибра с него вкъщи.