След корабокрушение Чапай, Петка и Анка изплували на самотен остров.
Изминала седмица, втора и Чапай викнал:
- Петка, стига разврат!
И застрелял Анка.
След още една седмица Петка казал:
- Стига разврат! И заровил Анка.
След още една седмица и Чапай и Петка си казали:
- Стига разврат!
И изровили Анка…