Комисията по жилищно-спестовни влогове в Пловдив приключва работа в края на ноември, съобщи нейната председателка Ангелина Топчиева. Дотогава правоимащите могат да подават заявления за изплащане на компенсации. 
 
За да получат пари, дългогодишните спестители трябва да са включени в списъците и да са извършили покупките на своите имоти. Плащанията според Топчиева трябва да се направят през 2019 г. Едно лихвочисло е 8 стотинки и не е променяно от много години.

В момента за компенсации чакат 1300 вложители, а последното плащане е било на 7 март 2011 година. На предстоящата сесия в четвъртък Общинският съвет в Пловдив трябва да определи състава на комисията по жилищно-спестовните влогове. Тя е 9-членна. 

За шеф отново е предложена Топчиева, а за членове общинските съветници Евелин Парасков, Николай Радев, Александър Сиди, Слави Георгиев, Пепа Деведжиева и Аргир Аргиров. Нели Сотирова и Димитър Керин са от квотата на дългогодишните спестовници. Преди години възнагражденията бяха добри, но сега били сведени до 30-40 лева на месец.