По време на ежедневния си патрул вчера в Цар-Симеоновата градина служители на Общинска охрана са намерили дамска чанта в близост до Пеещите фонтани с документи с над 400 лева в нея. След като собственичката е била изяснена и издирена, чантата й е върната, а парите предадени по надлежния ред с приемо-предавателен протокол.

Жената живее в Стамболийски, но работи в Пловдив.

Заради проявената бдителност и професионализъм служителите на ОП „Общинска охрана“ са получили похвала от ръководството и искрени благодарности от собственичката на чантата.