Според твърденията, пътят към сърцето на мъжа минава през стомаха... А аз съм близо... В момента минавам през черния му дроб...