Срещат се двама мъже в София пред НДК ,здрависват се и се представят.единия казал: Петров дизайнер
другият отговорил: Иванов обикновен пед*раст