Въвеждащо обучение по методика на социалните услуги се проведе в район „Западен”. То бе насочено към лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, одобрени по проект „Качествена грижа – достоен живот”.
Присъстващите бяха приветствани от кмета на района Димитър Колев. „Убеден съм, че вие сте точните хора. Върху вас пада огромна отговорност и аз искам да ви пожелая да имате сили, за да издържите до края”, заяви при откриването Димитър Колев, като увери присъстващите, че могат да разчитат изцяло на районното кметство при изпълнение на своите ангажименти по проекта. Участниците в обучението се запознаха в детайли с основните отговорности, права и задължения, които имат. Те получиха пълна информация за разликите между личен, социален асистент и домашен помощник и ценни съвети за това, как да са максимално полезни на хората, за които ще се грижат.

 

Проектът „Качествена грижа – достоен живот” е на стойност близо 470 хиляди лева и предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, които са с невъзможност да се обслужват сами, като се подобри достъпа им до основни социални и здравни услуги. Предвижда се с инициативата да се преодолее социалната изолация на минимум 60 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с невъзможност да се самообслужват. По проекта са назначени 28 служители, които ще получат възможност за нова работа и доходи.