Пред десетки жители и гости, след отслужен водосвет, кметът на община “Марица”, Димитър Иванов направи първа копка на нова модерна фабрика, за производство на сухи строителни смеси.

Предприятието ще бъде с 5000кв.м., разгъната площ, а стойността на инвестицията в сграден фонд е почти 5 милиона лева. Свръхмодерни машини за над 15 милиона лева ще осигурят разкриването на нови сто работни места.

Кметът Димитър Иванов приветства инвеститора и изрази задоволството си, че наред с многото международни компании, все по често родни производители избират индустриалните зони на територията на Община “Марица”.