Светлината е най-бързото нещо във Вселената, защото при измерванията Чък Норис го е мързяло да бяга!