-Тате, голямото ти коремче от бира ли е?
- Не, сине, то е за бира!