- Тате, кое е по-далеч - Париж или Луната?
- Не ме тормози с глупави въпроси, моето момче... Иди до прозореца... Луната виждаш ли я?
- Да.
- А Париж!?