- Тате, всички ли приказки започват с думите: "Имало едно време?"
- Не, сине. Най-добрите приказки започват с думите: "Ако гласувате за мен на изборите..."