Тази година в София не се очертава да има кофи, преливащи от боклуци... очертава се да няма кофи..