Св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Тертий от Седемдесетте апостоли - Тези светии принадлежат към лика на седемдесетте Христови апостоли.

От тях Олимп, за когото свети апостол Павел споменава в Посланието си до римляните, отишъл със свети апостол Петър в Рим и там - по заповед на римския император Нерон бил посечен с меч в същия ден, в който бил разпнат свети апостол Петър. 

Също и апостол Родион (на снимката), който бил сродник на светия първовърховен апостол Павел и проповядвал словото Божие в Патра, където бил и епископ, съпровождал свети апостол Петър в Рим и в деня на неговото разпятие бил обезглавен. 

Свети апостол Сосипатър бил родом от Ахаия и също бил сродник на апостол Павел, за което споменава сам апостол Павел в Посланието си до римляните. Заедно със свети апостол Иасон той бил ученик на свети апостол Павел и пътешествал, проповядвайки Евангелието. След това бил епископ на Иконийската църква и починал в мир в дълбока старост. 

Подобно на него, починал мирно в Господа и свети апостол Ераст, за когото също споменава свети апостол Павел в Посланието до римляните. Свети апостол Ераст бил дякон и пазител на имуществото на Иерусалимската църква, а след това - епископ в Панеада. 

Свети апостол Кварт, също споменат от свети апостол Павел, пострадал много за своето благочестие, обърнал много гърци в Христовата вяра и мирно починал като епископ на град Берит. 

Ап. Терций (Тертий), с чиято ръка било написано посланието на ап. Павел до Римляните, бил епископ на гр. Икония след ап. Сосипатър.