– Ти ракия сипа ли?
– Да!
– И на себе си, и на мен?
– И на себе си, и на мен!