Тираджия, вижда една монахиня да стопира на магистралата.Кове спирачките и пита:
-Ще те откарам , майко, но ще ми дадеш да те опъна един път.
-Добре чедо, само че отзад, щото отпред ни проверяват.
-Ухааа, давай качвай се.
Опънал я той, не един, а два,три пъти.И когато стигнали нейният град, и монахинята тръгнала да слиза, тираджията я хванал за ръката и й казал:
-Майко, видя ли ние тираджийте какви сме тарикати?!
-Чадооооо, видя ли ние педерасите какви сме тарикати...