Трите най-ефикасни български рецепти:
1. Намажи го с ракия...
2. Разтрий се с ракия...
3. Удари 50 гр. ракия...