Ако Инспекторатът към правосъдното министерство установи нарушения и пропуски в актовете, по които са получени бонуси в Агенцията по вписванията, ресорният министър Цецка Цачева ще бъде безкомпромисна. Вчера от Агенцията по вписванията обясниха, че в последното тримесечие на годината са изплатени 599 000 лева за допълнително материално стимулиране на 635 служители във ведомството, като бонусите са между 700 и над 3000 лева. 

Изпълнителният директор на Агенцията Габриела Козарева подчерта, че служителите, които са отговорни за срива в Търговския регистър през лятото, не са получили допълнително материално стимулиране. Правосъдният министър Цецка Цачева пък разпореди проверка по случая. "По обяснението на Козарева, което аз намирам за оправдано, не е предвидила изплащането на такива бонуси на хора, които са били пряко отговорни и са имали отношение към функционалностите на Търговския регистър.

Назначила съм проверка от Инспектората на Министерството на правосъдието със задача да проследи дали има нарушение на наредбата и вътрешните правила при определяне на бонусите", каза Цачева и допълни: "Категорично пред вас споделям: според доклада от проверката и заключенията в него при установяване на пропуски или нарушения в актовете, по които се получават бонусите, ще бъда безкомпромисна". Тя посочи, че министърът на правосъдието няма отношение нито към определянето на кои лица, нито на размера на тези бонуси. По думите ѝ тя ще научи това от доклада на Инспектората.

Цецка Цачева подчерта, че възнагражденията в администрацията особено с нарастването на минималната заплата остават ниски за мнозинството от държавните служители. Тя изтъкна, че при идеята е да се стимулират онези служители, които не само изпълняват, но и проявяват повече старание при изпълнение на функциите си по длъжностна характеристика. Това е смисълът да има оценъчен момент от страна на прекия административен ръководител, коментира Цачева механизма, предвиден в наредбата за възнаграждения на служителите в държавната администрация от 2012 година, като тя се отнася за всички администрации.