Медиите казаха, че мъжът, който нападна пътниците на гарата в Дюселдорф с брадва, бил идентифициран. Ставало дума за 36-годишен жител на Вупертал, който бил регистриран с психически проблеми. Полицията изключила терористичен мотив зад атаката.
Дали всичко е истина? 

Появи се информация, че жителят на Вупертал всъщност бил имигрант от Косово, мюсюлманин. 
Дали действията му не са свързани с неговата конфесия? 
Дали психичните му проблеми не са всъщност религиозна неистовост, характерна за радикалните ислямисти навсякъде по света?
Дали не изпълнява в най-реален и примитивен вид низпослани свише заръки на Корана?
Коранът, освен и”, "госновите на исляма, съдържа още и норми, практически наставления и предписания за праведен живот (Шариат). Характерни за исляма са както неистовата себеотдаваща се вяра, така и особеното отношение към тези, които изповядват друга религия, към така наречените „неверницяури", към които спадат всички европейци, включително и ние, християните-българи, вярващи в Светата Троица и в нашия мил Бог Иисус Христос.

Според Тематичния индекс в изданието на Корана на български език от фондация „Тайба” (1999 год.), в него има 29 указания за суровост към неверниците (вкл. християните), 46 насмешки към тях, 15 заплахи към тях и т.н. Всеки може да ги види с очите си.

В петата сура на Корана, който обхватно се изучава в християнска България, за разлика от Светата Библия, се заповядва: „О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни!” (5:51). 
В друга сура се казва: „Не вземайте за ближни своите бащи и братя, ако са предпочели неверието” (9:23). 
Нещо повече, още във втората сура по отношение на неверниците се настоява: „И се сражавайте с тях, докато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах” (2:193). 
Заповядва се: „Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах… и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога (джизя) безусловно и с покорство” (9:29). Дарените със Светото писание са християните, европейците, включително и ние, българите. 
Впрочем, по време на турското робство налога джизя (или джизие) са плащали безусловно и с покорство 500 години всички българи-християни на възраст от 15 до 75 години. 
В 47-та сура четем категоричното послание: „Когато не повярват – гибел за тях!” (47:8). 
За неверниците са предвидени мъчения и наказания: „За неверниците има болезнено мъчение.” (58:4), „За неверниците има унизително мъчение.” (58:5). 
Самите наказания за неверниците са особено жестоки: „Да се отсекат ръцете и нозете им кръстом!” (5:33), т.е. ляв крак и дясна ръка и обратно, „Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници! (8:12) „За неверниците е мъчението на огъня.” (8:14) и др.
А в сурата „Нух” даже има молитва към Аллах: „Господи мой, не оставяй на земята нито един неверник!” (71:26), в смисъл нито един немюсюлманин, нито един християнин.
Мисля, че точно тази цел е главната движеща сила на радикалния ислям, на самото съществуване и функциониране на Ислямска държава, а може би и на трансмутацията на една съседна нам държава в последно време.
Тази основна цел се конкретизира в отделни реални практически действия, осъществявани от джихадистите по цял свят, напоследък и в Европа (Франция, Германия и др.)
Според мен такива са и действията на Убиецът с брадвата в Дюселдорф.