Учителка казва на класа:
- Деца, утре на гости ще ни дойде майор Милев. За домашно всички да напишат по едно изречение, което да възхвалява майор Милев и в което всяка дума да започва с буквата "М".
На следващият ден майор милев заедно с учителката изпитват учениците. Учителката:
- А сега деца кой желае да си прочете домашното?
Иванчо вдига ръка най-настоятелно, но учителката знае, че ще каже някоя глупост.
- Марийке, чети.
- Манхатън, майор Милев мъчи мафията. Мафията: милост майор Милев, милост.
Всички ръкопляскат, майор Милев е доволен.
- Следващият.
Гора от ръце, иванчо вдига и двете.
- Петърчо, чети.
- Москва, майор Милев марширува. Маршала: молодец, майор Милев, молодец.
Учителката:
- Браво петърчо отличен, следващият.
Отново гора от ръце, а Иванчо е най-настоятелен. Майор Милев прошепнал на учителката:
- Вдигнете това момче, вижте само какво желание има.
- Иванчо чети - едвам измърморила госпожата.
- Малаазия, мараня, майор Милев млещи мазен ми*ет на махараджата. Махараджата: машала майор Милев, машала!