Учителката предупредила момиченцата Иванчо като започне да говори глупости, те да излизат от класната стая.
Започнал часът и учителката казала:
- Деца, днес в София се открива...
- Нов публичен дом - прекъснал я грубо Иванчо.
Момичетата взели да излизат и Иванчо се провикнал:
- Къде бе ку*ви, още не е открит!